Test šikany

Odmítnutí odpovědnosti

Pozor! Šikana je složitý a komplexní fenomén a pro její bezpečnou identifikaci je nutné znát velmi podrobně konkrétní situaci každého jednotlivého dítěte. Testový dotazník není schopen plně nahradit a také nenahrazuje osobní konzultaci se školním preventistou, odborné psychologické vyšetření nebo úkony v kompetenci Policie České republiky. Dotazník nikdy nevypovídá s určitostí o tom, je-li dané dítě šikanováno, pouze pomáhá uživatelům při identifikování typických příznaků šikany a následně poskytuje obecná doporučení, jak s danými zjištěními dále pracovat. Užití, zneužití, interpretace nebo dezinterpretace výsledků dotazníkového testu a souvisejících doporučení je plnou odpovědností uživatele aplikace.

InstagramFacebook